torstai 26. toukokuuta 2016

Sijoittaminen listaamattomiin yhtiöihin

Viime aikana sijoitusmielenkiintoni on siirtynyt pörssin puolelta listaamattomiin yrityksiin. Osakeyhtiö voi olla yksityinen tai julkinen. Yksityisen osakeyhtiön omistaa suljettu ryhmä, eivätkä ulkopuoliset tahot voi sijoittaa siihen. Julkisen osakeyhtiön osakkeet taas ovat yleisen kaupankäynnin kohteena, ja sijoittajat voivat vapaasti ostaa ja myydä niitä ilman rajoituksia.

Sijoitusmahdollisuuksia olen etsinyt Privanetin ja Invesdorin palveluista. Privanetissä useimmat yritykset ovat varsin tunnettuja ja jokseenkin pitkään toimineita. Näillä on myös pitkäaikaisempaa tietoa yrityksen tuloksesta. Invesdorin puolella on tarjolla enemmän alku- ja siemenvaiheen yrityksiä, jotka hakevat joukkorahoituksen keinoin pääomia yritystoiminnan aloittamiseen tai kasvattamiseen. Näiden kohdalla riskit ovat myös huomattavasti vakiintuneita toimijoita suurempia. Alkuvaiheen yrityksillä pääomatarve voi toistua myös tulevaisuudessa, mikä lisää uusien osakeantien todellisuutta. Tällöin tulee sijoittaa lisää, tai olemassa oleva osuus laimenee. Privanet toimii kauppapaikkana listaamattomille, julkisille osakeyhtiöille. Lisäksi Privanet toimii Invesdorin yritysten jälkikauppapaikkana, eli osakkeilla voi käydä kauppaa myös joukkorahoituskampanjan päätyttyä.Listaamattomien yritysten kohdalla myös likviditeettiriski on suuri ja sijoittajan on tarpeen olla valmis sitoutumaan sijoitukseen pitkään. Myös tiedottaminen on pörssiyhtiöön verrattuna heikkoa, koska yrityksillä ei ole pörssiyhtiön kaltaista tiedonantovelvollisuutta, joten pienosakas jää helposti pimentoon yrityksen tapahtumista.

Invesdorin tarjonnassa on ollut joitakin mielenkiintoisia yrityksiä, mutta toistaiseksi en ole sijoituksia tehnyt. Suurin osa on aivan alkuvaiheessa olevia yrityksiä, joilla ei kaikilla ole näyttöjä kannattavasta liiketoiminnasta. Sijoitusten suhteen lieneekin syytä olla erittäin tarkkana. Tällä hetkellä palvelussa on muutamia yrityksiä, joiden arvostus tuntuu olevan pilvissä, vaikka varsinaista liiketoimintaa ei vielä juurikaan ole. Tällä hetkellä kuitenkin varsin kiinnostavia ovat erityisesti Invesdorin oma joukkorahoituskierros sekä Mini-Holding Oy:n rahoitus. Mini-Holding Oy tarjoaa itsepalveluvarastoja Viron markkinoille. 


Mitä mieltä olette listaamattomista yrityksistä, ja minkä palveluiden kautta olette tehneet niihin sijoituksia?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suosituimmat jutut